HagekindBannerLight.jpg

Infoavond schoolrijpheid

Een dertigtal ouders waren aanwezig op deze infoavond. De directie lichtte het begrip schoolrijpheid toe
en gaf ook enkele tips hoe thuis aan bepaalde vaardigheden kan gewerkt worden.
Daarna konden de ouders terecht bij de juffen van de oudste kleuters en de juffen van het eerste 
leerjaar waar zij uitleg kregen over hoe in onze kleuterklassen gewerkt wordt naar die schoolrijpheid toe en
hoe de leerlingen in het eerste leerjaar leren lezen. 

AfdrukkenE-mail

Zesdeklassers op bezoek in Siba

De leerlingen hebben koekjes gemaakt in de bakkerij, gewerkt met Lego Mindstorms in de les elektrotechniek en zelf een plan getekend voor een huis in de les bouwtechnieken.

AfdrukkenE-mail