HagekindBannerLight.jpg

GOEDGEVOEL SCHOOL

In september ontvingen de kinderen van de 3de kleuterklas tot en met 6de leerjaar tijdens een voorstelling Victor, Bram en nonkel Bretel.

Zij maakten het verschil duidelijk tussen plagen en pesten.

En pesten is niet OK!

Aansluitend hierop willen we werken aan onze speeltijden omdat we beseffen dat hier de meeste kans op pesten gebeurt.

Door een vragenlijst te laten invullen willen we van leraars en leerlingen te weten komen waar de pijnpunten liggen.  Samen met de leerlingenraad gaan we ideeën en acties uitwerken die het spelen nog aangenamer maken.

Wordt vervolgd!

Meer info over onze visie op pesten kan je terug vinden op de website.  

AfdrukkenE-mail

Week van het bos

 

We startten maandag de week van het bos met een klasopdracht. Iedere klas moest deze opdracht tot een goed einde brengen om een letter te verdienen. Zo maakten we samen 'DE WEEK VAN HET BOS'.
Enkele leuke opdrachten waren: met krijt een boom op de speelplaats inkleuren, puzzelen, raadsels oplossen, bladeren en vruchten zoeken, bosdieren benoemen, de hoogte van een boom meten,... en liedjes zingen. Zo zongen we al een eerste maal de liedjes 'Kom naar het bos' en 'Ploem, de pluimstaart'.

We maakten ook duidelijke afspraken omdat de komende week alle klassen op stap gaan naar het bos om er te leren en te spelen. Foto's kan je terugvinden op de website onder de titel 'volledige school'. We wensen alle kinderen nog veel BOS-plezier!

AfdrukkenE-mail

Winnaars appelwedstrijd Kraasbeek

De appel- en perenverkoop van Kraasbeek was een groot succes!

De klas die de meeste zakjes verkocht,is klas 2B van Juf Evy.

Zij krijgen een lekkere fruitmand aangeboden door het Kraasbeekteam.

Dank je wel aan iedereen die een zakje appels of peren kocht!

Laat het smaken.

Het Kraasbeekteam, Juf Lieve, Juf Truus en alle kraasbeekkleutertjes

 

AfdrukkenE-mail

Al 25 jaar ons natuurproject Hagekind - Natuurpunt.

 

Dit schooljaareinde gingen de zesde leerjaren weer op excursie in onze Tieltse natuurgebieden.

In de poelen en vijvers werden waterdiertjes opgevist en daarna gedetermineerd.

Gewapend met schepnetjes, potjes, zoekkaarten gingen we aan de slag.

Zo ontdekten we watersalamanders, kikkers, libellenlarven, waterkevers, rugzwemmers e.d. 

 

Naast speuren in de natuur staken we ook de handen uit de mouwen als echte natuurbeheerders.

We leerden de rakel en de riek hanteren. Het hooi afvoeren gebeurde met draagberries.

Met dit beheerswerk geven we nieuwe kansen voor de ontwikkeling van mooie bloemgraslanden met veel soorten diertjes en plantjes. 


Na de pick-nick (zonder afval) drongen we dieper het natuurgebied 'Tussen 2 Motten' in.

Veel kinderen zagen voor het eerst zeldzame plantjes zoals bijvoorbeeld de wilde orchidee.

We vingen de distelvlinder en het bruin zandoogje. Jonge vogels vlogen ons om de oren.

De pasgebouwde boombrug over de Motte was een klimuitdaging. 

We zagen nog net de kraan wegrijden die net een nieuwe poel had gegraven.


Kinderen sensibiliseren voor de natuur- en de klimaatzaak is niet moeilijk.

Trek er mee de natuur in, laat ze er van proeven. Ze voelen er zich zo thuis. De verwondering, het spel komt vanzelf.

Ons natuurproject zorgt elk jaar voor 4 dagen onvergetelijke, leerzame natuurervaring.


AfdrukkenE-mail