schoolraad

Geschreven door Nathalie. Gepost in schoolraad

Wie zetelt in de schoolraad ?

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad moet ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.
De link naar de verslagen van de schoolraad vind je hieronder

 

verslag schoolraad juni 2018

 

 

Afdrukken