HagekindBannerLight.jpg

schoolraad

Wie zetelt in de schoolraad ?

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • De ouders : Katrien Putzeys en Lieve Vanderstraeten
 • Het personeel : Els Coninx en Jasmien Schuyten
 • De lokale gemeenschap : Mia Broos en Anja Strouven
 • het schoolbestuur : Gaston Jochems en Nancy Vranken
 • afgevaardigden van de wijkscholen : Iris Blockx en Eef Verschueren

  Wat doet de schoolraad ?

   

 • de schoolraad overlegt met het schoolbestuur 

  Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.
  Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad moet ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.
De link naar de verslagen van de schoolraad vind je hieronder

 

verslag schoolraad juni 2018

 

 

AfdrukkenE-mail