HagekindBannerLight.jpg

Al 25 jaar ons natuurproject Hagekind - Natuurpunt.

 

Dit schooljaareinde gingen de zesde leerjaren weer op excursie in onze Tieltse natuurgebieden.

In de poelen en vijvers werden waterdiertjes opgevist en daarna gedetermineerd.

Gewapend met schepnetjes, potjes, zoekkaarten gingen we aan de slag.

Zo ontdekten we watersalamanders, kikkers, libellenlarven, waterkevers, rugzwemmers e.d. 

 

Naast speuren in de natuur staken we ook de handen uit de mouwen als echte natuurbeheerders.

We leerden de rakel en de riek hanteren. Het hooi afvoeren gebeurde met draagberries.

Met dit beheerswerk geven we nieuwe kansen voor de ontwikkeling van mooie bloemgraslanden met veel soorten diertjes en plantjes. 


Na de pick-nick (zonder afval) drongen we dieper het natuurgebied 'Tussen 2 Motten' in.

Veel kinderen zagen voor het eerst zeldzame plantjes zoals bijvoorbeeld de wilde orchidee.

We vingen de distelvlinder en het bruin zandoogje. Jonge vogels vlogen ons om de oren.

De pasgebouwde boombrug over de Motte was een klimuitdaging. 

We zagen nog net de kraan wegrijden die net een nieuwe poel had gegraven.


Kinderen sensibiliseren voor de natuur- en de klimaatzaak is niet moeilijk.

Trek er mee de natuur in, laat ze er van proeven. Ze voelen er zich zo thuis. De verwondering, het spel komt vanzelf.

Ons natuurproject zorgt elk jaar voor 4 dagen onvergetelijke, leerzame natuurervaring.


AfdrukkenE-mail