HagekindBannerLight.jpg

Het jaarthema : uitgangspunt voor positief schoolklimaat

Onze nieuwe kijk op ...

Uit evaluaties van verschillende projecten blijkt dat over pesten praten 
het pesten niet noodzakelijkerwijs vermindert en onder bepaalde omstandigheden
zelfs verergert. Vandaar dat je in onze school geen projecten of regels
met als titel “Anti-pesten” terugvindt. Wij willen eerder inzetten op het voorkomen
en aandacht vestigen op het positieve.

Zo wordt er vooral in het begin van het jaar ingezet op groepsvorming.
Door allerlei activiteiten leren de kinderen elkaar beter kennen en wordt er gewerkt
aan een positieve klassfeer. Het jaarthema is daarbij een uitgangspunt.

Doorheen het jaar tonen de kinderen hun creatief, sportief, sociaal, … talent
door een toneeltje, een tentoonstelling, dansje, zang, instrument, … te bekijken
met foto’s en filmpjes op de website. Hierbij is niet het resultaat belangrijk
maar het versterken van hun zelfbeeld.

 

We werken aan specifieke sociale vaardigheden met de hele school op hetzelfde
tijdstip in het jaar. Hierbij  maken we gebruik van typische figuurtjes die de
sociale vaardigheden en specifieke attitudes aanbrengen.

De eerste week werden in de klassen "kennismakingsspelen" gespeeld. Kinderen
proberen zoveel mogelijk over elkaar te weten te komen zodat ze elkaar beter kennen.

Tijdens de tweede samenkomst in de turnzaal werd getoetst wat leerlingen over
elkaar te weten gekomen zijn. 

Minister "mijn wil is wet" lichtte aan de hand van foto's de speelplaatsregels toe. 

Om de koning te helpen zijn stukken van de kroon terug te krijgen kregen de kinderen
en de leerkrachten van de minister de opdracht om de volgende weken " samenwerkingsspelen"
te spelen in de klas. 

Klik hier om te zien hoe de leerkrachten het startschot hiervoor gaven .

voor meer foto's klik hier 

AfdrukkenE-mail

Jaarthema opgestart

De eerste schooldag kregen de leerlingen te horen dat de kroon van de 
koning stuk is gevallen en dat de koning hierdoor heel ernstig ziek is
geworden. Hij kan zijn land niet meer besturen. Acht ministers bemachtigen
ieder een stukje van de kroon en zij nemen de macht in handen . 
Tijdens deze eerste samenkomst blijkt al dat deze ministers een heel ander
beleid willen voeren dan de koning. 
Om de stukken van de kroon weer te bemachtigen en zo de koning te helpen zullen de leerlingen
opdrachten moeten uitvoeren. 
ZULLEN ZIJ DEZE TOT EEN GOED EINDE BRENGEN ? 
Binnenkort verneem je hier meer.

AfdrukkenE-mail

Sportodroom valt in de prijzen

Enkele enthousiaste ouders zetten hun schouders onder het project "sportodroom" .
Na enkele avondvergaderingen, wat denk- en schrijfwerk dienden zij het project in.
Enkele weken later volgde het goede nieuws. Hun inzending viel in de prijzen.
Meester Valère en meester Willy trokken naar Jette om de denkbeeldige cheque
van 4000 euro in ontvangst te nemen. 
Wat het project inhoudt verneemt u zeker in de loop van de volgende weken.

 

 

 

 

 

AfdrukkenE-mail

Voettocht naar Peeterskasteel afsluiter vastenactie

De kinderen van de lagere school, vergezeld van enkele ouders, grootouders trokken
vandaag te voet naar Scherpenheuvel. Op de trappen van het Peeterskasteel
overhandigden zij de cheque met het ingezamelde sponsorgeld aan
Gitte Claeys van Caritas. Het geld zal aangewend worden om voor de kinderen
die in het kasteel verblijven een klein speeltuintje in te richten. 
Voor het aanvatten van de terugtocht zongen alle kinderen het vredeslied.
Klik hier voor een impressie 

AfdrukkenE-mail